ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, “БҮХ НИЙТИЙН СОЁЛЫН БОЛОВСРОЛ”-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2023-11-24
“Соёлын бүтээлч сар” аяны хүрээнд салбарын ажилтан, албан хаагчдыг чадавхжуулах хууль эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор Соёлын хяналтын улсын байцаагч Б.Ганзориг “Соёлын салбарын хууль, эрх зүйн хэрэгжилт, анхаарах зарим асуудлууд”, Урлаг, уран бүтээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Одонзул “Бүх нийтийн соёлын боловсрол”-ын сургалтыг 2023 оны 11-р сарын 15-21-ний хооронд зохион байгууллаа. Сургалтад Хөгжимт драмын театрын 67 албан хаагч, Номын сангийн 18, Музей, сумдын орон нутаг судлах танхимын нийт 48 албан хаагч, 13 сумын соёлын төв, Ялалт музейн нийт 72 албан хаагчид Соёлын салбарын нийт 205 албан хаагчдад сургалт мэдээлэл өгч ажиллалаа.
# Сэдвүүд
Шинэ ангилал