“УРГАХ СОЁЛ” УРЛАГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ӨДӨРЛӨГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2023-11-23
#СоёлынБүтээлчСар аяны хүрээнд Дорнод Хөгжимт Драмын Театр-ын хамт олон соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, театрын урлагийг хүүхэд залуус таниулах, сурталчилах, тэдний урлагийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор #Ургахсоёл” урлагийн боловсрол олгох нээлттэй өдөрлөг, арга хэмжээг 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд  Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиудад амжилттай зохион байгуулагдлаа.
  
# Сэдвүүд
Шинэ ангилал

1500

Уран бүтээл

400

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв

300

Баримтат өв