“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД НИСЭХИЙН ЗАМ ДАГУУ ТАРЬСАН МОДНУУДЫГ ЦАСААР ХУЧИХ, ДУЛААЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2023-02-13
“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД НИСЭХИЙН ЗАМ ДАГУУ ТАРЬСАН МОДНУУДЫГ ЦАСААР ХУЧИХ, ДУЛААЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Намар, хавар, зуны улиралд ногоон байгууламжийг арчилахаас гадна Өвлийн улиралд ч гэсэн үндсэн арчилгаан дээр нэмээд мод, сөөгийг цасаар манах, дулаалах зэрэг арчилгааг хийдэг байна. Тарьсан моднуудаа манаж, дулаалахаас гадна салхи шуурганд нурж, эвдэрсэн хашааг засаж янзаллаа.
# Сэдвүүд
Uncategorized