СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР БОЛОН АЙМГИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ АЙМГИЙН ТӨВИЙН НОМЫН САНГУУДАД ХУВААРИЙН ДАГУУ АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
2023-02-13
СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР БОЛОН АЙМГИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ АЙМГИЙН ТӨВИЙН НОМЫН САНГУУДАД ХУВААРИЙН ДАГУУ АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
Дорнод аймгийн Мэргэжлийн сургуулиуд, Төрийн Цэргийн зарим байгууллага, Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиудын номын сангийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн зөвлөмж, чиглэл өгөх, хамтран ажиллах арга хэмжээ 2023 ны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 03 дугаар сарын 01 хүртэл зохион байгуулагдана.
Энэхүү арга хэмжээ нь Соёл, гэгээрлийн үйл ажиллагааг үйлчлүүлэгчдэд үр дүнтэй хүргэх, Хэрлэн сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Номын сангийн ажилтан, албан хаагчдын хамтын ажиллагаа, санал санаачилгыг өрнүүлэх, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, өсвөр үе, хүүхэд залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх, үр дүнг үнэлэх зорилготой юм.
# Сэдвүүд
Uncategorized