“МУЗЕЙН БОЛОВСРОЛЫН АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ” ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЖЛЫГ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2023-11-08

“Соёлын бүтээлч сар-2023” аяны хүрээнд “Музейн боловсролын ажлын арга зүй”  зөвлөгөө, мэдээллийг Цагаан-Овоо сумын Соёлын Төвийн албан хаагчдад өгч, мэргэжил арга зүйгээр ханган хамтран ажиллалаа.

# Сэдвүүд
Uncategorized