“ЗҮҮН БҮСИЙН МУЗЕЙН АЖИЛТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2023-11-24

“Соёлын бүтээлч сар” аяны хүрээнд Монголын үндэсний музейтэй хамтран “Зүүн бүсийн музейн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сургалтыг 2023 оны 11-р сарын 17-18-нд Дорнод аймагт зохион байгууллаа. Сургалтад Дорнод аймгийн музей, Хэнтий аймгийн музей, Сүхбаатар аймгийн музей, Ялалт музей, Дорнод аймгийн 9 сумын соёлын төвүүдийн соёлын өв, орон нутаг судлах танхим хариуцсан 48 албан хаагчид хамрагдлаа.

# Сэдвүүд
Шинэ ангилал