ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Өв соёл, ёс заншил, үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсээ дээдэлсэн, бүтээлч, оюунлаг, мэдлэг, чадвар, дадалтай ирээдүйн соёлт иргэнийг төлөвшүүлж, уламжлалт монгол өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж, орон нутгийн онцлогт язгуур өв соёлын үнэт зүйлсийг нэмэгдүүлсэн соёлт нийгмийг цогцлооно.