АЛСЫН ХАРАА
2023-02-09

АЛСЫН ХАРАА 

Дорнод Монголын язгуур уламжлал, орчин цагийн соёл, урлаг, өв уламжлалаа хадгалж хамгаалах, сурталчлан таниулах, Соёлын аялал жуулчлал, Бүтээлч үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд оруулах үр өгөөжийг  нэмэгдүүлэх замаар дэлхийн хүн төрөлхтөний соёлын нийтлэг жишигтэй зэрэгцэн орших.